Hacol’90 B1

                              Boven v.l.n.r:  coach Chantal Kattier- Renske Nengerman – Demi Bloemena – Liv Joosting –                                                          Kim de Wilde – coach Jacqueline Rouhof

 Onder v.l.n.r : Meike Klieverik – Lisa Diepenmaat – Marel Breukers – Jonne Dorpmans