Info voor ouders

Uw zoon/dochter gaat bij Hacol ’90 handballen. Wij zijn een middelgrote vereniging en voor een nieuw lid en/of ouders een overzichtelijke vereniging. We willen echter graag dat u snel opgenomen bent in de ‘Hacol ’90 familie’. Om u te helpen geven we hier enige informatie over onze vereniging en uw rol als ouder. Als uw kind naar de handbal gaat, betekent dit ook vaak dat u als ouder nauw betrokken raakt met handbal. U praat met andere ouders over het spel, de spelers, de trainer, de scheidsrechter en randzaken rondom het handbalveld.

Training en wedstrijden
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om bepaalde redenen niet aan de training of wedstrijd deel kan nemen door bijv. ziekte, familiegebeurtenis of huiswerk.

U wordt  verzocht de trainster of leidster hiervan tijdig op de hoogte te stellen, dat wil zeggen uiterlijk een uur voor aanvang van de training.
Voor het afmelden van wedstrijden verzoeken wij u dit te melden zodra bekend is dat uw kind niet aan de wedstrijd deel kan nemen. Het valt namelijk niet altijd mee om de avond voor de wedstrijddag nog voor vervangende spelers te zorgen.

Betrokkenheid
U begrijpt dat binnen een vrijwilligersorganisatie niet alles vlekkeloos verloopt. Wij doen echter ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen. U kunt dit als ouder/verzorger echter positief beïnvloeden. Denk hierbij bijv. aan:
– het rijden naar wedstrijden;
– het wassen (bij toerbeurt) van de kleding;
– helpen bij coachen indien de begeleiding een keer niet kan;
– de kinderen op een positieve manier aanmoedigen.

Met deze helpende hand maakt u al snel deel uit van een team van betrokken ouders/verzorgers die met plezier naar het spel van hun zoon  of dochter kijken.

Als vereniging zijn we gebaat bij betrokkenheid van leden en ouders/ verzorgers. Er zijn binnen de vereniging diverse taken waar we uw inzet en betrokkenheid kunnen gebruiken. Kijk niet alleen wat de vereniging voor u (of uw kind) doet, maar kijk ook wat u voor de vereniging kunt doen. U kunt zich als vrijwilliger opgeven door een mailtje te sturen aan bestuur@hacol90.nl

Support
Wij stimuleren het positief aanmoedigen langs de zijlijn. Schreeuwen is absoluut niet toegestaan! Aanwijzingen op het spel worden gegeven door de coach/leidster en niet door ouders/verzorgers. Houdt er rekening mee dat ook de leidster, trainster en de scheidsrechter voor zijn/haar plezier aanwezig is en dit bovendien ook nog eens op vrijwillige basis doet. Geef dus geen commentaar op de leiding.

Teamsamenstelling
Bij de indeling kijken we naar individuele aspecten. Welke spelers hebben kwaliteiten die elkaar binnen één team kunnen versterken. Kan een speler dit jaar de stap maken naar een hoger niveau. De toename van deze extra belastbaarheid mag niet de spelvreugde van uw zoon of dochter in de weg staan. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken, al hopen wij dat natuurlijk wel. Wij zijn altijd bereid om uitleg te geven over de indelingskeuze die we hebben gemaakt. De Technische Commissie van Hacol ’90 steekt veel energie in het maken van zorgvuldige en integere keuzes. U kunt erop vertrouwen, dat zij het beste met uw zoon/dochter en de vereniging voor hebben.