Regelement Kledingsfonds

  • Hacol’90 heeft m.i.v. het seizoen 2013/2014 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich ten doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
  • Het beheer van het kledingfonds is in handen van de kledingcommissie. De commissie is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering.
  • In het startseizoen 2013/2014 bedraagt de financiële bijdrage € 4,- per maand voor senioren en voor junioren € 3,50 per maand. Daarna kan de maandelijkse bijdrage elk seizoen door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast, dit met bijvoorbeeld de inflatiecorrectie, op voorstel van het bestuur. De eigen bijdrage wordt naast de contributie automatisch geïncasseerd.
  • Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid.
  • Leden die gedurende het seizoen bij Hacol’90 vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd tot het eind van het seizoen.
  • De kleding is en blijft eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de begeleiding in bruikleen gegeven aan de speelsters.
  • De speelster is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte kleding.
  • De speelster respectievelijk ouder/verzorger ondertekent bij ontvangst van de kleding een gebruikersovereenkomst. Hiermee verklaart hij/zij akkoord te gaan met de bepalingen van dit kledingfonds reglement. De ondertekende gebruikersovereenkomst wordt gearchiveerd door de kledingcommissie.
  • De begeleiding van het handbalteam controleert aan het eind van het seizoen of alle kleding compleet is en in goede staat verkeert.

Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding.

Daartoe zijn de volgende spelregels vastgesteld:

1. De tenues worden na iedere wedstrijd door de begeleiding ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De begeleider stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen van de kleding steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de speelsters
2. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd.
3. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor aansprakelijk worden gesteld
4. De wedstrijdkleding (shirt-broekje) mag uitsluitend tijdens een handbalwedstrijd van Hacol‘90 worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is verleend. De trainingsjasjes en de sporttassen mogen WEL tijdens de training worden gebruikt.
5. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld.
6. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.
7. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden aan de speelster/ouder/verzorger kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.
8. Kosten kleding bij start kledingfonds:

Juniorshirt maat 1 t/m 3 € 19,95
Seniorshirt maat 34 t/m 48 € 24,95
   
Juniorbroek maat 0 t/m 2 € 18,95
Seniorbroek maat 32 t/m 44 € 19,95
   
Trainingsjack Jr maat 1 t/m 3 € 29,95
Trainingsjack Sr maat 36 t/m 44 € 34,95
   
Trainingsbroek maat 36 t/m 44 € 24,94
   
Keeperstrui Jr maat 0 t/m 3 € 29,95
Keeperstrui Sr maat 4 t/m 12 € 34,95
   
Sporttas maat S € 19,95
Sporttas maat M € 24,95
Teamtas € 29,95

Wijzigingen in prijzen voorbehouden

9. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speelster bij de begeleiding te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie van Hacol‘90. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speelster niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
10. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de begeleiding dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
11. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie

Reglement Kledingfonds vastgesteld :
oktober 2013 door het Bestuur van Hacol‘90.

Veelgestelde Vragen

In 2013 is het kledingfonds opgestart waarbij Hacol’90 in hetzelfde wedstrijdtenue speelt en allemaal hetzelfde trainingsjasje/trainingspak heeft. Om verwarring en veel onnodige e-mails met vragen te voorkomen, heeft de Kledingcommissie een groot aantal vragen en antwoorden op deze pagina gezet.

Ik ben lid geworden van Hacol’90, hoe kom ik aan kleding?
Zodra de ledenadministratie je aanmelding heeft verwerkt, word je ingedeeld bij een team. De leider van het team zal ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk je kledingpakket ontvangt.

Zijn er kosten verbonden aan het Kledingfonds van Hacol’90?
Ja, deze worden maandelijks geïncasseerd.
Voor de jeugd zal dit € 3,50* per maand en senioren € 4,00* per maand zijn.
Omdat een aantal leden nog geen broekjes hebben wordt er € 0,50 korting verleend op het maandbedrag bij aanvang van het kledingfonds in Oktober 2013.
*Wijzigingen voorbehouden

Krijg ik elk seizoen nieuwe kleding van Hacol’90?
Nee, elk jeugdteam heeft een eigen volledig kledingpakket met een shirt, sportbroekje, trainingsjasje en sporttas. Eens in de drie jaar wordt dit vervangen. Kom je dus in een bepaald team terecht dan krijg je van de begeleiding je sportkleding inclusief sporttas uitgereikt.

Krijg ik restitutie van het kledingfonds als ik tussentijds stop met handballen?
Nee, je krijgt geen restitutie. Je betaalt per maand voor het kledingpakket. Stop je dan krijg je niets terug, maar betaal je ook geen bijdrage meer.

Mag ik mijn trainingsjasje/trainingspak ook tijdens de training gebruiken?
Ja, dat mag.

Mag ik mijn sporttas ook tijdens de training gebruiken?
Ja, dat mag.

Mag ik mijn shirt en broekje ook tijdens de training aan?
Nee, deze mag je alleen aan tijdens een wedstrijd.

Moet ik ergens tekenen voor ontvangst?
Ja, elke ouder of verzorger van een lid (tot 18 jaar) tekent voor ontvangst van het kledingpakket inclusief de sporttas. Leden vanaf 18 jaar tekenen zelf voor ontvangst van het pakket met sporttas. Hiermee wordt de verantwoording voor de kleding overgedragen naar de ouder/verzorger of speler zelf.

Ik heb club kleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?
Je informeert je begeleidster en vraagt je teamgenoten of zij misschien een kledingstuk missen met het betreffende nummer. Is dit niet het geval dan geef je het kledingstuk aan  je begeleidster die het overhandigt aan de Kledingcommissie. Je begeleidster kan ook een e-mail sturen naar bestuur@hacol90.nl met de mededeling dat er een kledingstuk is gevonden met het specifieke nummer. De Kledingcommissie neemt dan contact op met de begeleidster van het team met het verzoek om de speelster te informeren dat haar kleding stuk is gevonden.

Het nummer is van mijn kleding wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar bestuur@hacol90.nl

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar bestuur@hacol90.nl met de melding wat er kapot is. De commissie maakt dan een afspraak met je. Kosten die worden gemaakt voor het zelf laten repareren van kleding wordt niet vergoed.

Mijn kleding is zoek, wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar kleding@haco90.nl met de melding welk kledingstuk je mist. De commissie maakt dan een afspraak met je hoe verder te handelen. Bij diefstal vraagt de commissie om aangifte te doen bij de politie. Zonder proces-verbaal dient de vermiste kleding gewoon volgens het reglement te worden vergoed. Dit gebeurt door contante betaling.

Ik stop met Handballen bij Hacol’90, wat doe ik met mijn kleding?
Je levert je kleding in bij je begeleidster die de kleding in bewaring neemt. Bij eventuele schade of verlies van de kleding moet je deze zelf vergoeden. Dit gebeurt door contante betaling.

Mijn trainingsbroek is goed van maat, mijn jack te klein, kan ik alleen een trainingsjack ruilen?
Ja, dat kan.

Mijn trainingsjack is goed van maat, mijn broek te klein, kan ik alleen een trainingsbroek ruilen?
Ja, dat kan.

Zitten er ook handbalsokken in het kledingpakket?
Nee, handbalsokken zitten niet in het pakket.

Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?
Bespreek dit met je begeleidster en kijk of er binnen het team een grotere maat voor handen is. Is dit niet het geval, laat dan je begeleidster per mail contact opnemen met de Kledingcommissie.

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar kleding@hacol90.nl en wij zullen zo snel mogelijk antwoord geven.