Lidmaatschap

Wil je lid worden van onze vereniging dan mag je eerst een paar maal gratis meetrainen. Neem even contact met ons op via: bestuur@hacol90.nl

Wil je meer weten over het lidmaatschap dan kun je informatie opvragen bij onze trainers of onze ledenadministrateur. Zij helpen je graag met het lidmaatschap.

Ledenadministrateur

Onze ledenadministratie verzorgt het volledige ledenbeheer van Hacol’90.
Wil je je aanmelden, ben je verhuisd, heb je een ander telefoonnummer of e-mail adres of zijn er andere gegevens van jou veranderd die in het belang zijn van de vereniging, geef dit dan door aan onze ledenadministratie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door:

  • Marian Ter Laak | Burgemeester Peese Brinkhorststraat 13 | 7574 ZL Oldenzaal
  • E-mailadres: bestuur@hacol90.nl

Aan- en afmelding

Wil je lid worden? Aanmelden kan het hele jaar door. Gebruik het onderstaande formulier en mail het formulier samen met een recente pasfoto naar: pematerlaak@gmail.com
DOWNLOAD AANMELDFORMULIER (PDF)

Wil je stoppen met handballen? Afmelden kan uitsluitend schriftelijk via het onderstaande afmeldformulier. Dit formulier mail je naar: pematerlaak@gmail.com

Als je besluit om je af te melden tijdens het seizoen, dan is de consequentie dat je de contributie voor het gehele seizoen gewoon moet betalen.
DOWNLOAD AFMELDFORMULIER (PDF)

Voorwaarden lidmaatschap

Iedereen die lid is of wil worden van handbalvereniging HACOL ’90 gaat akkoord met:

Aanmelding van het lidmaatschap kan alleen door digitale en volledige invulling van het formulier op de website waarbij een recente pasfoto eveneens dient te worden gemaild.

Elk lid van Hacol 90 wordt lid voor minimaal 1 competitiejaar, welke loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De verschuldigde contributie wordt maandelijks d.m.v. automatische incasso via bankrekening verrekend. De verschuldigde bondscontributie wordt jaarlijks d.m.v. automatische incasso verrekend.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen via de website en aan het einde van het verenigingsjaar (voor 1 juli), behoudens door het bestuur bepaalde overmacht uitzonderingen. Dit betekent dat ondergetekende tot en met 1 juli (einde seizoen) contributie betaalt, ongeacht welk moment het lidmaatschap wordt beëindigd.

Alle leden die deelnemen aan de competitie krijgen wedstrijdkleding van de club. De wedstrijdkleding zit bij de contributie inbegrepen. De kleding is eigendom van de vereniging.

Vervoer naar wedstrijden van (jeugd)leden van Hacol ’90 geschiedt op eigen risico en kosten.

Na aanmelding als lid kan het voorkomen dat men niet direct in teamverband kan deelnemen aan de competitie.

Van elk lid dat zich aanmeldt, wordt verwacht dat of het lid zelf of de ouders bereid zijn vrijwilligerswerk binnen Hacol’90 te verrichten.

Indien leden of ouders bezwaar hebben dat zij zelf of hun kinderen op de facebook pagina of website van Hacol’90 worden geplaatst met een foto wordt verzocht dit door te geven aan: bestuur@hacol90.nl

Contributie lidmaatschap

Elk lid van Hacol’90 wordt ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie. De leeftijd op 31 december van het jaar waarin het verenigingsjaar start, is bepalend voor de categorie waarin het lid speelt. Deze categorieën zijn vastgesteld door het Nederlands Handbalverbond.

De contributie voor het lidmaatschap bij Hacol’90 is gebaseerd op de leeftijd van lid en de categorie waarin wordt gespeeld. Het totale contributiebedrag is per categorie verschillend.

Het kan voorkomen dat een jeugdlid in een andere categorie speelt dan dat zijn / haar leeftijd aangeeft. De contributie wordt dan bepaald op basis van de leeftijd en staat dus los van het feit of een lid in een andere categorie speelt.

Onderstaand schema geeft de leeftijdscategorieën en de maandelijkse contributie weer. De contributie is gebaseerd op 12 maanden per jaar en dient ook in de vakanties te worden betaald.

Naast de contributie wordt 1 keer per jaar de bondsbijdrage afgerekend. Het bestuur geeft aan in welke maand de bondsbijdrage wordt verrekend.

CATEGORIELEEFTIJDCONTRIBUTIEBONDSBIJDRAGE
  (Maandelijks)(Jaarlijks)
Senioren19 jaar en ouder€ 29,20€ 78,00
Jeugd A17 – 18 jaar€ 22,80€ 68,00
Jeugd B15 – 16 jaar€ 21,05€ 63,00
Jeugd C13 – 14 jaar€ 21,05€ 57,00
Jeugd D11 – 12 jaar€ 21,05€ 57,00
Jeugd E9 – 10 jaar€ 21,05€ 55,00
Jeugd F7 – 8 jaar€ 14,95€ 36,00
Recreanten19 jaar en ouder€ 15,00€ 43,00